Quick Docking

Rotterdam

“De Stichting Quick Docking spreekt hierbij haar tevredenheid uit over de samenwerking met Oker, voor het vinden van een oplossing voor een reeds lang bestaand probleem in onze branche.”

Adri de Wijze, Operations Manager Damen Shiprepair Van Brink Rotterdam en voorzitter Stichting Quick Docking
en Hans Ransdorp, Projectleider Stichting Quick Docking

QUICK DOCKING

De Stichting Quick Docking (QD) heeft als deelnemers een aantal Nederlandse zeescheepsreparatiewerven die deel uitmaken van de groep werven van Damen Shiprepair & Conversion en Keppel Verolme. Tevens zijn een aantal scheepsreinigings- en conserveringsbedrijven zoals Mopp, Mühlhan en Den Breejen deelnemer. Alle leden van de stichting zijn betrokken bij onderhoud en reparatie van zeeschepen en andere maritieme objecten zoals boorplatforms e.a..

Een groot aantal van deze werkzaamheden en zeker scheepsreiniging en conservering worden uitgevoerd als de schepen zijn drooggezet in zowel gegraven als drijvende dokken, maar ook op een helling of een schepenlift. Het verwijderen van aangroei, roest en soms overtollige verflagen en het aanbrengen van de nieuwe conserverende verflagen is een belangrijk onderdeel van de uit te voeren reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan schepen die zijn drooggezet.

De Stichting Quick Docking is opgericht met als doelstelling het initiëren en stimuleren van onderzoek naar en ontwikkelen van nieuwe werkmethoden op het gebied van reiniging en conservering van zeeschepen en maritieme objecten.

OPDRACHT

In onze branche bestaat veel nationale en internationale concurrentie. Mede daarom is het van groot belang dat er voortdurend naar innovatieve oplossingen, ook op het gebied van scheepsreiniging en conservering, gezocht dient te worden. Het voorkomen of sterk reduceren van het verwaaien van verfnevel (overspray) tijdens het aanbrengen van de verflagen door middel van spuiten vraagt om een dergelijke innovatieve oplossing.

De nieuwe verflagen worden thans door middel van verfspuiten handmatig aangebracht en het gedeelte van de spuitnevel dat verwaait is ongewenst voor de gezondheid van onze werknemers in het dok en het milieu. Het ontbreken van de mogelijkheid om gelijktijdig met het verfspuiten andere reparaties en werkzaamheden in dok uit te voeren, waardoor de reparatietijd verkort zou kunnen worden, wordt als groot commercieel nadeel ondervonden.

De vele elkaar beïnvloedende aspecten die bij het verfspuiten in dok optreden zijn er de oorzaak van dat, ondanks meerdere nationale en door QD onderzochte internationale ontwikkelingen, nog geen voor de deelnemers aanvaardbare operationele en milieutechnische oplossing is gevonden. Op aanwijzing van een relatie, opgedaan tijdens eerdere pogingen om tot een oplossing te komen, heeft QD contact gezocht met Oker Development BV (Oker).

Met het verzoek om een automatische verfspuit-unit te ontwerpen waarbij geen overspray van verfnevel tot aan windkracht 6Bft. optreedt, werden aan hen aanvullende technische en operationele eisen voorgelegd waaraan de unit eveneens zou moeten voldoen. Oker heeft de uitdaging die bij dat verzoek behoort met veel enthousiasme opgepakt en is voor QD voortvarend aan de slag gegaan.

RESULTAAT

Alvorens het totale ontwerp, constructie en testen van de gehele unit plaatsvindt heeft Oker er in overleg voor gekozen om de drie basis/hoofd onderdelen van de unit te ontwerpen, fabriceren en te testen.

Hierdoor ontstond de mogelijkheid om deze onderdelen naar aanleiding van de resultaten van de tussendoor uitgevoerde testen te verbeteren. Spuittechniek, afscherming en hun beider invloed op de overspray en het voortbewegen van de unit werden tot op heden vastgesteld. Deze zijn geschikt om in het vervolg traject tot een gehele unit samengesteld te worden met de nog te ontwerpen en te vervaardiging onderdelen en elektronische besturing. Voor twee aldus ontworpen, vervaardigde en geteste onderdelen werd octrooi aangevraagd en verkregen.

De uitgevoerde onderdeeltesten rechtvaardigen de zeer hoge verwachtingen die er zijn voor de toekomstige prestaties van de gehele unit op het gebied van de beperking van overspray, verbetering van arbeidsomstandigheden, milieu en productiesnelheid van het conserveren. Voor de werven en scheepsreinigings- en conserveringsbedrijven waar een goed functionerende verfspuit unit in gebruik is en die het mogelijk maakt om gelijktijdig andere reparaties en onderhoud uit te voeren, kan dat leiden tot een aanzienlijke verbetering van de concurrentiepositie.

De Stichting Quick Docking spreekt hierbij haar tevredenheid uit over de samenwerking met Oker, voor het vinden van een oplossing voor een reeds lang bestaand probleem in onze branche.

Jouw verhaal hier?